Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2023./2024. akademskoj godini

NAPOMENA
Prijave na Natječaj vršit će se isključivo putem ove mrežne stranice (www.stipendije.kckzz.hr) pod rubrikom „Prijava za stipendije“ te će se smatrati valjanima ako su podnesene u natječajnom roku od 29. rujna 2023. godine od 7,00 sati do zaključno 16. listopada 2023. godine do 23,59 sati, stoga se daljnje prijave nakon navedenog roka neće uvažavati. Rezultati natječaja, odnosno Lista reda prvenstva, bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) u roku od 60 (šezdeset) dana od dana završetka Natječaja.

Sukladno Odluci župana Koprivničko-križevačke županije dodijelit će se 100 stipendija u iznosu od 150,00 eura u 12 mjesečnih rata. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2023./2024. akademskoj godini bit će objavljen 29. rujna 2023. godine u lokalnom tjedniku, kao i na ovim mrežnim stranicama te na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije www.kckzz.hr. Prijave na Natječaj vršit će se isključivo putem ove mrežne stranice (www.stipendije.kckzz.hr) pod rubrikom „Prijava za stipendije“ te će se smatrati valjanima ako su podnesene u natječajnom roku od 29. rujna 2023. godine od 7,00 sati do zaključno 16. listopada 2023. godine do 23:59 sati.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji:

  • su državljani Republike Hrvatske,
  • redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kratkim stručnim studijima kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu,
  • imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije u neprekidnom trajanju od najmanje 2 (dvije) godine, prije objave Natječaja,
  • nisu istovremeno korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita,
  • s članovima kućanstva nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Županije, što Županija provjerava uvidom u svoju službenu evidenciju,
  • su u akademskoj godini za koju se prijavljuju na javni natječaj redovno upisali višu godinu studija u odnosu na prethodnu akademsku godinu.